NTB endrer skrivemåten av forkortede særnavn

Hittil har NTB skilt mellom privat og offentlig virksomhet når det gjelder skrivemåten av akronymnavn. NAV har blitt til Nav, mens IKEA har fått beholde sin egen skrivemåte. Mange kunder praktiserer ikke dette skillet og holder seg til regelen om at akronymer som uttales som et ord, kun skrives med stor forbokstav, privat eller ei. Dette for å fjerne logoeffekten av slike skrivemåter.
Derfor endrer vi reglene og holder oss til hovedregelen om at uttalen avgjør skrivemåten.
Vi fortsetter altså å skrive Nav som før. Men heretter skriver vi også Ikea, Nato, Acer, Unicef osv. Dette gjelder også produktnavn: Iphone og ikke iPhone.

Hva er forskjellen på stormflo og styrtflod?

Flash flood på engelsk blir innimellom oversatt feil. Det korrekte på norsk er styrtflod og ikke stormflo. Forskjellen er som følger:

Styrtflod: Plutselig og voldsom flom som følge av for eksempel mye regn. Uttrykkes brukes om elver og innsjøer. Varigheten er begrenset.

Stormflo: Sterk flo som skyldes værforhold, gjerne lavtrykk i kombinasjon med pålandsvind. Dette skaper store bølger av vann mot kysten.

Metoo eller #metoo?

VI har bestemt oss for å droppe emneknaggen i omtale av metoo, både når ordet står alene og i sammensetninger. Vi skriver altså metoo-kampanjen og «Er det et liv etter metoo?».

Kampanjen er nå så kjent at emneknaggen ikke er nødvendig. Den virker heller forstyrrende på lesingen og skaper dessuten  problemer først i en setning. Det er heller ingen grunn til å bruke store bokstaver ettersom metoo ikke er noe særnavn. Dette rimer også med betegnelser som avholdsbevegelsen, arbeiderbevegelsen osv.

Språkrådet er også enig i disse betraktningene.