Brødtekst

Kan du kutte bakfra?

En klassisk nyhetsmelding fra NTB skal være kortfattet og bygd opp slik at den kan kuttes bakfra. Den viktigste informasjonen kommer først, og uansett hvor mye en avis eller en nyhetssending har behov for å kutte, skal leseren eller lytteren ikke kunne få et misvisende bilde av poenget i meldingen.

Meldingen skal heller ikke sprike for mye, men være konsentrert om poenger som har en rimelig sammenheng med hverandre.

Avsnitt

Ikke vær redd for å skrive korte avsnitt. Jo mindre skjerm teksten leses på, jo lengre og tyngre vil avsnittene fortone seg. Se gjerne for deg en mobilskjerm når du skriver og tenk på hvordan teksten ser ut på den.

Mellomtitler

Mellomtitler hjelper leseren til å navigere i teksten. Vi leser gjerne mellomtitlene før vi bestemmer oss for å lese brødteksten. Skriv derfor meningsbærende mellomtitler som sier noe om innholdet i avsnittet under. Synes du det er vanskelig å skrive en poengtert mellomtittel, tyder det på at innholdet avsnittet under spriker for mye.

Unngå intetsigende mellomtitler som «Samarbeid», «Fred» og «Nøytral». Tenk at det er en vanlig tittel du skriver og bruk de samme reglene når du lager en mellomtittel.