Hva er forskjellen på stormflo og styrtflod?

Flash flood på engelsk blir innimellom oversatt feil. Det korrekte på norsk er styrtflod og ikke stormflo. Forskjellen er som følger:

Styrtflod: Plutselig og voldsom flom som følge av for eksempel mye regn. Uttrykkes brukes om elver og innsjøer. Varigheten er begrenset.

Stormflo: Sterk flo som skyldes værforhold, gjerne lavtrykk i kombinasjon med pålandsvind. Dette skaper store bølger av vann mot kysten.

TIPS: Falsk venn dukket opp i nyhetene

Etter togulykken i Washington har vi skrevet om noen ingeniører som har klaget på den aktuelle strekningen. Her har vi latt oss lure yrkestittelen engineer, som vanligvis betyr ingeniør. Men i jernbanesammenheng er en engineer en lokfører, og lokomotivet han fører er en engine. På skip er engineer den engelske yrkestittelen på en maskinist.