Metoo eller #metoo?

VI har bestemt oss for å droppe emneknaggen i omtale av metoo, både når ordet står alene og i sammensetninger. Vi skriver altså metoo-kampanjen og «Er det et liv etter metoo?».

Kampanjen er nå så kjent at emneknaggen ikke er nødvendig. Den virker heller forstyrrende på lesingen og skaper dessuten  problemer først i en setning. Det er heller ingen grunn til å bruke store bokstaver ettersom metoo ikke er noe særnavn. Dette rimer også med betegnelser som avholdsbevegelsen, arbeiderbevegelsen osv.

Språkrådet er også enig i disse betraktningene.

 

 

Pyeongchang eller PyeongChang?

Myndighetene i den sørkoreanske OL-byen har endret skrivemåten av navnet fra Pyeongchang til PyeongChang. Begrunnelsen skal være å unngå forveksling med Nord-Koreas hovedstad,  Pyongyang

NTB fortsetter likevel å bruke den etablerte skrivemåten med liten c. Begrunnelsen for endringen er i høy grad kommersielt motivert, og faren for forveksling er ikke så stor at det rettferdiggjør en endring av en allerede etablert skrivemåte som er i tråd med norske regler.

 

Slik skriver vi politidistriktene

Kartet over Politi-Norge er en språklig utfordring, men nå har Språkrådet svart på vårt spørsmål om hvordan de to «vanskeligste» disttriktene skal skrives, og konklusjonen er: Sørøst og Sørvest politidistrikt. I utgangspunktet mente Språkrådet at det burde hete sørvestre/sørøstre, noe de sier er mer i norsk tradisjon og grammatisk riktig, men det ville ikke politiet, så de godtok Sørøst og Sørvest.