De/dem, ham

Vi bruker ham og dem i objektsposisjon, ikke han og de (selv om offisiell rettskrivning tillater han som objektsform):

Jeg sa det til ham (ikke: ”Jeg sa det til han”).

Jeg så dem komme (ikke: ”Jeg så de komme”).

 

De, han og hun er subjektsform (nominativ):

Han/hun/de så meg komme.

 Dem, ham og henne er objektsform (akkusativ):

Jeg så ham/henne/dem komme.

Vær obs på at feilen de for dem er svært vanlig i muntlig språk, også i radio og TV. Er du i tvil, kan det hjelpe å sette inn hun i stedet for han eller de. Høres det galt ut med hun, er det også galt å skrive han/de. Og omvendt: Er det klart at det skal være henne, er det heller ingen tvil om at det skal være ham/dem.

Merk at det skal være dem i preposisjonsledd: Av dem, for dem, over dem, på dem, under dem, foran dem osv.

Dette gjelder også i kombinasjon med en som-setning:

Jeg synes synd på dem som måtte mene noe annet. (ikke de som, selv om dette er godkjent i vanlig bokmål).