-ede/-ete

Adjektiver som er avledet av verb, bøyes med -ede: elskede (av å elske).

Vi skriver altså lagrede, begrensede, fargede osv. – ikke lagrete, begrensete e.l.

Adjektiver som er avledet av substantiv, bøyes som hovedregel med -ete: fillete (av en fille), rutete (av en rute), flekkete (av en flekk)

Men sammensatte adjektiver bøyes med -ede: kortermede, firkantede, encellede.

Noen ord kan bøyes på begge måter og får da ulik betydning:

En steinete strand (adjektivet er avledet av substantivet en stein).

De steinede martyrene (adjektivet er avledet av verbet å steine).

Huskeregel: Er du i tvil, skal det trolig være –ede.