For deg som oversetter

Stadig flere kilder er engelskspråklige. Når vi oversetter eller skriver om til norsk, er det mange feller å gå i. Falske venner er ord som lyder likt på to forskjellige språk, men som har forskjellig betydning. Også fra svensk eller dansk er det mange mulige fallgruber av denne typen.

Svesismer

Forsikre deg om at ord på andre nordiske språk, spesielt svensk, får riktig oversettelse. De betyr ikke alltid det samme som det mest nærliggende norske ordet. For eksempel betyr utredning på svensk etterforskning på norsk. By betyr på svensk ikke det samme som på norsk, men tvert om (lands)bygd, grend.

Den tilsynelatende oppsiktsvekkende nyheten om at svenske fotballklubber har ”lik i garderoben”, handler i virkeligheten om noe såpass vanlig som skjeletter i skapet.

Moteordet geniforklart er en ren svesisme og skal oversettes til genierklært. Husk også at når svenskene snakker om syre, så er det snakk om oksygen, glass betyr iskrem, og tjur betyr okse (ikke tiur, som en uheldig journalist en gang skrev).

Anglisismer

Svært mange moteord og -uttrykk er anglisismer. Mye er gått inn i det norske språket, men forsøk gjerne å skrive om. Location er mye i bruk i filmbransjen, men kan fint oversettes med «opptakssted». Joint venture brukes i næringslivet, men kan oversettes til samforetak. Unngå ”missiler” for raketter, ”destinasjon” for reisemål/bestemmelsessted, ”fuel” for drivstoff/bensin/olje og ”opsjon” for mulighet/alternativ. 

Vær oppmerksom på at svært mange geografiske navn må oversettes fra engelsk til norsk. Eksempel: Den tyske delstaten Bayern heter Bavaria på engelsk. Florence heter Firenze på norsk. NTB følger i hovedsak geografilista til Språkrådet.

Oh, my God er et vanlig engelsk uttrykk som tilsvarer herregud på norsk. Det kan ikke oversettes med ”Å, min Gud”, som får en helt annen språklig valør.

Unngå tabbene – sjekk engelske ord og uttrykk her:  

address (substantiv): «adresse» el. en formell tale

address (verb): å skrive en adresse; å holde en formell tale el. «å ta tak i» noe – f.eks et problem, et tema el. en utfordring

announce: «erklære», «opplyse» el «bekjentgjøre» er vanligvis bedre enn «annonsere»

argument: kan bety «argument», «argumentasjon», «krangel» eller «diskusjon»

assault weapon: visse typer halvautomatiske våpen som ligner på helautomatiske, militære våpen

assault rifle: visse typer helautomatiske, militære våpen. Kan vanligvis oversettes med «automatvåpen».

beef: storfekjøtt (ikke «biff»)

billion: milliard (se også «trillion»)

black box (på fly) / flight recorder: begge oversettes som «ferdskriver» el (mer uformelt) «svart boks»

blink (verb): «blinke» el «blunke» (som i «han blunket nervøst») (se også «wink»)

box cutter: tapetkniv

box: ofte «eske»

brick: vanligvis «murstein»

character: «rollefigur», «rolle» el «figur» er ofte bedre enn «karakter» forbindelse med

film, teater og skjønnlitteratur

chin: «hake»

cold: «kald» el «forkjølelse»

college: betyr vanligvis «høyskole» el «universitet»

colors/colours: har flere betydninger enn «farger». Kan bety «flagg», «fane» el «militæret» (join the colours = dra i militæret)

construction: «bygging» el «konstruksjon»

-construction work: «byggearbeid»/»anleggsarbeid»

-construction worker: bygningsarbeider/anleggsarbeider

convoy: «kolonne» på landjorda, «konvoi», til sjøs

corn: betyr «mais» i USA, Canada og Australia; «korn» i Storbritannia

critical: kan bety «avgjørende», «livsviktig» el «kritisk»

dead body/corpse: «levningene» el «den døde» er ofte bedre enn «liket»

delicate: kan bety «skjør» el «følsom»

diplomatic sources: kilder i diplomatiet (ikke «diplomatiske kilder»)

drone: betyr vanligvis «drone»/»førerløst fly»

elk: «wapiti» (stort hjortedyr) i USA; «elg» i Storbritannia

engaged: kan bl.a bety «involvert», «opptatt» (med et gjøremål), «engasjert» el «forlovet»

eventually: «omsider» / «til slutt»

exam: kan bety «tentamen», «viktig prøve» el «eksamen»

-final exam: eksamen

farm: «gård» er vanligvis bedre enn «farm» så sant det ikke er snakk om pelsdyroppdrett

-farmer: «bonde» el «gårdbruker» er vanligvis bedre enn «farmer»

funeral: «begravelse» hvis seremonien skjer der kisten legges i jorden, «bisettelse» hvis den døde kremeres eller gravlegges et annet sted. Alternativt kan «gravferd» brukes i begge tilfeller.

bury: «gravlegge» er ofte bedre enn «begrave» i forbindelse med begravelse

genial: «vennlig», «hjertelig»

graphic pictures: kan bety «sterke bilder», gjerne bilder av døde eller skadde personer

high school: tilsvarer omtrent «videregående skole»

individual: «person» er vanligvis bedre enn «individ»

injured / wounded: «såret» (krigshandlinger og krim); «skadd» (ulykker og krim)

intelligence: kan bety «intelligens», «etterretning» el «etterretningstjeneste»

International law er det samme som folkeretten på norsk. Å oversette med ”internasjonal rett” blir galt.

killed: «drept» (krigshandlinger og kriminalitet); «omkommet» (ulykker)

lame: kan bety «halt» (pga fotskade) el «dvask»/»teit»/»kjedelig»/»uinspirert»

latest: «siste» el «seneste». Oversettes ofte feil som «seneste» når «siste» er det riktige.

liquor: sprit / brennevin

loyal to: «lojal overfor», ev «lojal mot»

magnitude (i forbindelse m jordskjelv): «styrke», f eks «skjelvet hadde en styrke på 7,1». Vi refererer sjelden til Richters skala.

minister: kan både bety «minister» og «prest» (i protestantiske kirker)

mock execution: å lure noen til å tro at de er i ferd med å bli drept

moonshine: «måneskinn», «hjemmebrent» el «smuglersprit»

neck: hals

-back of the neck/nape: nakke

novel: roman (se også «short story»)

off shore/offshore: «offshore» el «til havs»

officer: vanligvis «offiser» el «politimann», men brukes også i navn på bestemte stillinger bl a i politiet, rettsvesenet og næringslivet (f eks «probation officer»; «chief executive officer»)

official (i betydningen offentlig ansatt): «tjenestemann», ev «embetsmann»

original: kan bety «opprinnelig», «original», «nyskapende», «ekte», «førsteutgave», «nyskrevet låt» el «originalspråk»

outcome: resultat/utfall (ikke «utkomme»)

paper: kan bety «papir», «avis», akademisk essay/innleveringsoppgave på universitet, «forskningsartikkel» el «rapport»

papers: kan bl a bety «dokumenter» el «identitetspapirer»

paragraph: kan bety «avsnitt»

perverse: betyr ikke alltid «pervers». Brukes bl a om urimelige, uakseptable el ukloke handlinger som utføres uten tanke for konsekvensene.

pest: skadedyr

physician: lege

physicist: fysiker

policy: «politikk», «praksis», «retningslinje» el «forsikringsavtale»/»polise»

present itself: kan ofte oversettes med «oppstå»

prick (verb): «stikke», «prikke» (følelse i huden),

prick (substantiv): «stikk» el «kuk»/»idiot»

professor: «universitetslærer», «høyskolelærer» el «professor». Brukes om ulike typer akademiske stillinger.

Prophet Muhammad: profeten Muhammed (mannsnavnet kan staves på ulike måter)

round trip: «tur/retur» el «rundtur»

RPG/Rocket propelled grenade: «Panservernrakett», ev «å skyte granater» el «å skyte raketter»

sectarian: brukes ofte om konflikter mellom religiøse grupper, vanligvis sunni- og sjiaislam. Bør skrives om siden «sekterisk» i utgangspunktet har en litt annen betydning (noe som ligner på/knyttes til en sekt).

self-conscious: kan bety «usikker» el «lite selvsikker»

serious: «alvorlig» er ofte bedre enn «seriøs»

serviceman: betyr ofte «soldat»

short story: novelle (se også «novel»)

silicon: silisium

silicone: silikon

sleep in: forsove seg

spiritual: «åndelig», «religiøs» el «sjelelig» (ikke «spirituell»)

spiritual leader: åndelig leder

steak: vanligvis «biff»

stool: «barkrakk» el «krakk»

storm: vanligvis «uvær». «Storm» på norsk har maksimal vindstyrke innenfor et bestemt intervall (21-33 m per sekund).

student: kan bety «elev» (f eks på barneskole) el «student»

successful: «vellykket» el «framgangsrik» er bedre enn «suksessfull»

sympathy: «medfølelse», «medlidenhet» el «vise forståelse» er ofte bedre enn «sympati»

toll (substantiv): «bompenger», «avgift» el «dødstall»

trafficking: menneskehandel

trillion: billion (se også «billion»)

troops: «soldater» el «styrker» er vanligvis bedre enn «tropper»

truck: vanligvis «lastebil» el «vogntog»

underarm: armhule

uranium: uran

-depleted uranium: utarmet uran

-enriched uranium: anriket uran

urban legend: vandrehistorie

US Marines: «marinesoldater» el (mer korrekt) «marineinfanterister». Vanligvis holder det å bare skrive «soldater».

vicar: prest (brukes om ulike typer stillinger bl a i den anglikanske og katolske kirke)

vital: «avgjørende» el «absolutt nødvendig» er ofte bedre enn «vital»

war lord: krigsherre

warehouse: vanligvis «lagerbygning»

waterboarding: «waterboarding» el «vanntortur»

wink: vanligvis «blunke» (som i «blunke lurt») (se også «blink»)

wrist: håndledd (ikke «vrist»)

yacht: vanligvis «seilbåt»; kan også bety «yacht»

sailing yacht: seilbåt

JUS, RETTSVESEN, POLITI

appeal: anke (i forbindelse m rettssak)

appeals court: ankedomstol

article: kan bety «paragraf»

bail out/release on bail: løslate mot kausjon (i forbindelse m rettssak)

charge/indict: begge kan bety å «sikte» el «tiltale» (sammenhengen avgjør hvilket uttrykk som er riktig)

civil disobedience: sivil ulydighet

civil rights: borgerrettigheter

class action: saker der en el flere personer anlegger sak på vegne av seg selv og andre som har felles interesse av å få løst en tvist

conspiracy: «sammensvergelse», men bør ofte skrives om

crimes against humanity: forbrytelser mot menneskeheten

detective: ofte «etterforsker». Brukes også i navn på bestemte stillinger i politiet.

execution: henrettelse (men vi bruker ordet kun om den juridiske handlingen når en dødsdom fullbyrdes)

extradition: utlevering

hung jury: en jury hvor medlemmene ikke blir enige

international law: folkeretten (ikke «internasjonal rett»)

magistrate’s court (UK): forhørsretten

murder: drap (ikke «mord»)

-to commit a murder: å begå et drap (ikke «å utføre et mord»)

pardon (verb): benåde

parole: prøveløslatelse

petty theft: nasking

sentencing: straffeutmåling

shoplifting: nasking

suspected terrorists: antatte terrorister (ikke «mistenkte terrorister»)

unlawful combatants: ulovlige stridende?

war crime: krigsforbrytelse

ØKONOMI/NÆRINGSLIV:

bail out: kan bety å redde noen ut av økonomiske vanskeligheter, må skrives om

bond: kan bety «obligasjon»

bullion: «gull», «sølv» el andre metaller i store kvanta

CEO (chief executive officer): «administrerende direktør» / «toppsjef»

CFO (Chief Financial Officer): finansdirektør

crude: kan bety «råolje»

-brent crude: «nordsjøolje» / «nordsjøolje av Brent-kvalitet»

-U.S. crude / light sweet crude: «amerikansk lettolje»

equities: kan bety «aksjer»

Fed: USAs sentralbank (kortform av «Federal Reserve»)

financial crisis: finanskrise

financial markets: ofte «finansmarkedene» (i bestemt form)

interest: kan bety «renter»

mortgage: boliglån

rent: leie

sales: kan bety «omsetning»

security: kan bety «verdipapir»

short selling/shorting: «shortsalg», ev «blankosalg»

-naked short selling: udekket shortsalg

turnover: omsetning

INTERNASJONAL POLITIKK

caretaker government: kan vanligvis oversettes med «overgangsregjering», selv om «forretningsministerium» er mer presist.

Chancellor (i Tyskland): statsminister (ikke forbundskansler)

civil society: sivilsamfunnet

grand coalition: storkoalisjon

government of national unity: nasjonal samlingsregjering

internally displaced refugees: internt fordrevne flyktninger

international community: «verdenssamfunnet» ev «det internasjonale samfunnet»

liberal: kan vanligvis oversettes som «venstreorientert» når konteksten er amerikansk politikk. Kan bl a også bety «liberal» el «sosialliberal».

parliament: «nasjonalforsamling» (unntak for nasjonalforsamlingene i Storbritannia, Skottland, USA, Tyskland, Sverige, Danmark og Island, som omtales med egne navn)

-lower chamber of parliament: annetkammeret i nasjonalforsamlingen

-upper chamber of parliament: førstekammeret i nasjonalforsamlingen

swear in: ta i ed

transitional government: overgangsregjering

INSTITUSJONER

Bundesrat (TY): Forbundsrådet

Bundestag (TY): Forbundsdagen

British Parliament: Parlamentet

-House of Commons (UK): Underhuset

-House of Lords (UK): Overhuset

Congress (US): Kongressen

– House of Representatives (US): Representantenes hus

Senate (US): Senatet

Council of Europe: Europarådet (må ikke blandes sammen med EU-organene)

Danish parliament: Folketinget

International Court of Justice (ICJ): Den internasjonale domstolen

International Criminal Court (ICC): Den internasjonale straffedomstolen

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY): FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia

Iceland’s parliament: Alltinget

Russia’s parliament: Russlands nasjonalforsamling

-Duma (RU): Dumaen

-Federation Council (RU): Føderasjonsrådet

Scottish parliament: Det skotske parlamentet

Swedish parliament: Riksdagen

UN General Assembly: FNs hovedforsamling

EU:

Council el Council of the European Union: Rådet (Ministerrådet?). Vi skriver vanligvis f eks at «EUs utenriksministre er samlet til møte». Rådet skifter navn til European Council/Det europeiske råd når stats- og regjeringssjefene samles til EU-toppmøte.

European Commission: EU-kommisjonen (stor forbokstav hvis kun «Kommisjonen»)

European Parliament: EU-parlamentet (stor forbokstav hvis kun «Parlamentet»)

EU president el. (mer formelt) President of the European Council: EU-president

EU presidency el (mer formelt) Presicency of the Council of the European Union: «formannskapet i EU» el «EU-formannskapet»

President of the European Commission: EU-kommisjonens president