Fram/frem

 

Når ordet står alene, skriver vi alltid fram ikke frem.

I sammensetninger er det valgfritt hvilken form du vil bruke: framskritt eller fremskritt, framover eller fremover, framtid eller fremtid osv. 

Vær konsekvent i valgene du gjør. Pass på at du ikke veksler mellom former som framtiden/framtida/fremtiden/fremtida i en og samme artikkel.