Framkalle/kalle fram

Fast og løst sammensatte verb

Her er det ofte et skille i mening. Vitsen framkaller latter, men læreren kaller en elev fram til tavla.

Når det ikke er noe slikt tydelig skille, velger vi helst løs sammensetning:

Stoltenberg skrev under avtalen – ikke ”Stoltenberg underskrev avtalen”.

Den siste varianten er i og for seg korrekt, men språket virker stivt.