Genitiv

Apostrof ved genitiv brukes bare når ordet slutter på s, x eller z: Moss’ ordfører, Marx’ samlede verker. 

Ellers skriver vi NTBs språkregler, kong Olav Vs regjeringstid, Milosevics allierte, Bushs velgere.

Blir dette tungt, kan du bruke en preposisjon: Velgerne til Bush, men ikke «Bush sine velgere».

Garpegenitiv

Regelen er at vi ikke bruker garpegenitiv («sin-genitiv»). Vi skriver normalt ikke NTB sin redaksjon, regjeringen sitt handlingsprogram, NRK sitt styre osv. Bruk heller vanlig genitiv eller preposisjon: NTBs redaksjon, redaksjonen i NTB.