Lenger/lengre

Adjektiv eller adverb?

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen:

Gradsadverb: Han gikk langt – lenger – lengst.

Tidsadverb: Han ventet lenge – lenger – lengst.

Adjektiv: Veien var lang – lengre – lengst.

Adjektiv: Repet var langt – lengre – lengst.

Merk forskjellen på disse to setningene:

Det første kastet var langt, men det andre var lengre (adjektiv).

Hattestad kastet langt, men konkurrenten kastet lenger (adverb).