Hunkjønnsord

Hunkjønnsord som bøyes med -a

Noen substantiv skal ha endelsen –a i bestemt form entall:

Bikkja, dynga, kua, bjørka, jenta.

I svært mange vanlige ord er det valgfritt mellom –a eller –en. Det er imidlertid ikke slik at hvis du velger a-endelse i ett ord, så må du gjøre det i alle. Kravet om konsistens gjelder bare hvert enkelt ord. Du kan altså ikke blande formene jakka og jakken i samme tekst, men det er helt i orden å kombinere jakken og boka.

Selv om du velger a-endelser i ord som boka og jakka, er regelen at vi skriver en jakke og en bok, som er den dominerende formen i norske skriftmedier. Det kan likevel gjøres unntak i ord som har obligatorisk a-endelse, som hytte, jente, høne og bjørk. Du kan altså velge om du vil skrive ei jente eller en jente.