-ing/-ning

Noen ord får ulik betydning avhengig av endelsen. Ordet som ender på –ing står da for den konkrete handlingen, mens ordet som ender på -ning står for resultatet av handlingen eller den generelle betegnelsen på handlingen, ofte i billedlig eller overført betydning:

Han holdt på med pakking av sekken.

Hun hadde en tung pakning på ryggen.

Eksempler:

brekking (i to) – brekning (sykdom)

bygging (arbeid) – bygning (hus)

bryting (isbryting) – brytning (brytningstid)

dekking (av bord) – dekning (av utgifter)

festing festning

frysing (av bær) – frysning (hun fikk frysninger)

holding (ikke lov i håndball) – holdning (en rak holdning)

lading (av geværet) – ladning

legging (av barn) – legning (seksuell legning)

lysing (til ekteskap, etter krabber) – lysning (i skogen)

prising – prisning (hyllest, lovprisning)

reising – reisning (folkereisning; ereksjon)

rykking – rykning

rydding (av pulten) – rydning (brøyte seg rydning)

senking (av skip) – senkning (medisinsk uttrykk)

(stil)skriving (rett)skrivning

stemming (av instrument) – (romantisk) stemning

strekking (av laken) – strekning (veistykke)

støping (på støperi) – støpning (av den rette støpning)

tolking (oversettingsarbeid) – tolkning (analyse av fenomen, utsagn)

Av ordbøkene framgår det at mange verbalsubstantiver har valgfrie -ing/-ning-endelser. I NTB ønsker vi som hovedregel å fjerne unødvendige og språklig tunge n-er.

Huskeregel: Når du ikke synes det er noe klart skille mellom –ing og –ning, kan du regne med at det er riktig å bruke –ing.

Ord der NTB bruker -ing:

avkjøling

avskoging

avskrekking

bearbeiding

bannlysing

drøfting

farging

flyging

fornorsking

forvansking

forbytting

gjenoppbygging

gjenspeiling

gransking

innstramming

lovgiving

minsking

målsetting

ombrekking

omkransing

opphoping

oppramsing

opprydding

overvåking

satsing

sprenging

stenging

sysselsetting

utblåsing

uthenging

understreking

utgraving

utlysing

utmatting

utrensking

utskifting

 

Ord der NTB bruker -ning:

anmerkning

anretning

avslutning

avstamning

avstemning

avstigning

avveining

avvisning

bemerkning

benådning

beskatning

bespisning

bevertning

bevoktning

blødning

fordypning

forflytning

forgiftning

forrentning

fortetning

fortolkning

fortrengning

fortøyning

forurensning (i sms som forurensningslov)

forventning

forvissning

forvrengning

fredning

gnisning

innskrenkning

omkostning

omveltning

oppdekning

oppfatning

overlegning

prøvesprengning

rømning

tilknytning

utglidning

utløsning

utrykning

utvisning

økning