Ingress

Ingressen i en nyhetsmelding eller en avisartikkel skal sammenfatte det eller de viktigste poengene i saken. Ofte er det nødvendig
 med hardhendt prioritering, så ingressen ikke blir en overlesset oppramsing.

Ingressen skal være en appetittvekker, men må ikke love mer enn det meldingen kan holde. Spissformuleringer kan ofte sette farge på en ingress, likedan et kort, direkte sitat. Unngå lange direkte sitater og innviklede resonnementer.

Gå rett på sak

Angi kilden så fort som mulig. Men poenget i det som sies eller opplyses, er oftest overordnet. Unngå altså å begynne meldingen med ”Administrerende direktør Kjell Inge Røkke opplyste under en pressekonferanse onsdag at…”. Gå i stedet direkte på opplysningen han kom med. Men hvis statsministeren sier at finansministeren gjør en dårlig jobb, er hovedpoenget at det er statsministeren som sier det. Da blir ingressen ”Statsminister Ole Olsen (Ap) mener finansminister Kari Hansen (Frp) gjør en dårlig jobb.”

Kilden KAN vente

Det er ikke noe absolutt krav at kilden skal oppgis i ingressen:

”Mer enn 200 mennesker er meldt savnet etter brannen 
i Mont Blanc-tunnelen. Heten gjør det fortsatt umulig for brannmannskapene å komme inn til bilistene.” Her er det unødvendig å føye til ”… opplyser kilder på stedet”. Ingressen er åpenbart basert på et sammendrag av opplysninger fra flere ulike kilder. Hvem
 som har sagt hva, kan presiseres i neste avsnitt av meldingen.

Pass på referanseordene

Vær omhyggelig med referanseord. Fastslåropplyser og hevder har ulik betydning! Den som redigerer, må være nøye med å ikke endre nyanserte formuleringer slik at betydningen blir en annen. Får den norske regjeringen ”et svar som viser at den amerikanske regjering…”, er det ikke det samme som at ”den amerikanske regjeringen har svart at…”. I første tilfelle dreier det seg om å tolke et utsagn, i det andre om å referere.