Kildesmitte

Det saklige og nøytrale språket som preger nyhetsbyrået, har lett for å gli ut i en tung og byråkratisk stil. Det gjelder både enkeltord og begreper, uttrykksmåter og setningsbygning. En spade er en spade, ikke ”et manuelt graveredskap”.

Bli ikke slave av kildens språkføring og begrepsapparat, som både kan være bevisst tilslørende og unødig omstendelig og byråkratisk. Når politiet opplyser at etterlyste ble ”pågrepet på bopel”, kan vi med fordel skrive at vedkommende ble pågrepet hjemme eller i sitt hjem. Politiet har også en forkjærlighet for ”mannspersoner”, som er det samme som menn.

Alle bransjer, fagmiljøer, yrkesgrupper, interesseorganisasjoner osv. har sitt eget kodespråk, som ofte kommer for dagen i pressemeldinger, intervjuer, fagartikler og andre primærkilder. Journalistenes jobb er å finne den mest mulig presise, lettfattelige og direkte uttrykksmåten. Selv om forskeren insisterer på at ”sakskomplekset er adekvat evaluert”, er det vår rett og plikt å fortelle leserne at saken er grundig gjennomgått.

Ingen av de følgende ordene er forbudt, men som oftest kan de uten videre erstattes av ordet i parentes:

avgi (gi)

avholde (holde)

avvente (vente, vente på)

forefinnes (finnes)

forvente (vente)

på det nåværende tidspunkt (nå)

 Ifølge kan med fordel varieres med sier, melder, forteller, skriver el. …

Imidlertid er tillatt, men brukes for ofte.

Til tross for og på tross av blir brukt altfor mye og kan med fordel varieres med selv om og trass i.

Vær på vakt og forsøk en vri når uttrykket når det gjelder… dukker opp. Det går nesten alltid an å skrive noe annet. Gammelmodige vendinger som kun, dog, herunder, meddele, sådan og lignende bør unngås i den daglige sakprosa, men kan brukes i mer fargerike og litterære sammenhenger.