Komma

For å forstå reglene skikkelig må du kunne såpass mye grammatikk at du kan kjenne igjen en leddsetning* (tidligere kjent som bisetning) og vite forskjellen mellom underordnende og sideordnende konjunksjoner*. 

*Setning:

En setning er ikke en setning (i grammatikalsk forstand) hvis den ikke inneholder både subjekt og verbal. Unntak er imperativuttrykk som rommer et underforstått subjekt: Hopp i havet!)

Setninger som forbindes med sideordnende konjunksjoner* (og, men, eller, for), skal alltid skilles med komma.

*Leddsetning:

Setning som står som ledd i en annen setning. En leddsetning kjennetegnes ved:

  1. at den i regelen ikke gir noen selvstendig mening
  2. at den i regelen innledes av underordnende konjunksjon*
  3. at den i regelen skiller seg fra helsetningen i ordstillingen

I tvilstilfeller kan man ty til ikke-testen. Ordet ikke plasseres nemlig normalt annerledes i leddsetninger enn i helsetninger:

Siden de ikke hadde glemt reglene (leddsetning plasserer ”ikke” før det bøyde verbet).

De hadde ikke glemt reglene (helsetning plasserer ”ikke” etter det bøyde verbet).

*Konjunksjoner er småord som forbinder ord og setninger.

Og, men, eller og for er sideordnende konjunksjoner.

At, da, enda, enn, etter at, etter hvert som, ettersom, fordi, hvis, når, om, skjønt, som osv. er underordnende konjunksjoner som innleder leddsetninger.

Kommareglene

1. Sett komma mellom sideordnede setninger:

Ola skjønte ingenting, men Eva lo hjertelig.  Eva klatrer, og Ola går på ski.

 Merk: Det skal ikke være komma når andre ledd ikke inneholder et subjekt, da har vi ikke to setninger:

Eva skjønte vitsen og lo riktig godt. Men: Eva skjønte vitsen, og hun lo riktig godt.

 2. Sett komma etter leddsetning som står først i en helsetning:

Da han kom, gikk jeg.

3. Sett komma etter innskutt leddsetning:

29-åringen som var mistenkt for drapet, ble løslatt dagen etter.

4. Sett komma foran leddsetning som ikke er nødvendig:

Hun likte Jensens forslag, skjønt hun hadde sine innvendinger.

 5. Når en innskutt leddsetning ikke er nødvendig for helsetningen, skal det altså være komma både foran og bak:

Jensen, som er en trivelig fyr, ble valgt enstemmig.

 6. Sett komma foran og etter forklarende eller presiserende tillegg:

Harare, hovedstaden i Zimbabwe, het før Salisbury.

 7. Sett komma foran og etter tiltaleord, svarord og utropsord:

Kom hit med deg, din gjøk!

Ja, det forstår jeg godt.

8. Sett alltid komma foran men:

Jeg er kreativ, men ikke spesielt god i grammatikk.

9. Sett komma mellom ledd i en oppramsing dersom du ikke bruker konjunksjon:

Berit, Else, Gerd eller Marit.

10. Uavhengig av reglene ovenfor skal komma settes når det er nødvendig for å hindre misforståelse:

Vi har en hund, og en papegøye som kan snakke.