Moteord og klisjeer

Vær på vakt mot moteord! Slike ord er gyldige og ofte dekkende, men blir ved ukritisk bruk utvannede, språksløvende, upresise eller direkte misvisende.

Noen moteord blir til ved bruk av klisjépregede endinger, så som: -situasjon, -fronten, -sektoren, -messig, -forhold, -preget. Den som mener at ”moteord gir dårlig språk”, bør unngå å skrive at ”de språkmessige forhold på moteordsfronten er kritikkverdige” (Thore Roksvold: ”Retorikk for journalister”).

Typiske ord å være på vakt mot er f.eks. aspekt, bærekraftig, evaluering, dynamikk, fasilitet, fokus, fokusere, føring, konsept, problematikk, politisk rom, profil, prosjekt, robusthet, scenario, signaleffekt, synliggjøre, syndrom, ta høyde for, tydeliggjøre.