Og/å

Og binder sammen (sideordner) ord, setningsledd og setninger av samme slag: Hun leser og skriver.

Å står bare foran infinitiv: Hun begynner å skrive.

Hvis infinitivene er sideordnet, skal det stå ”og” mellom dem:

Hun ville prøve å lære å lese og skrive fransk.

 Merk forskjellen på disse setningene:

Vær snill og send inn forslag. Vær så snill å sende inn forslag.

Han var ute å kjøre. Han skal ut og reise.