Ord som ofte brukes feil

Avfinne seg med (godta, innse) – ikke ”innfinne seg med”.

Avvisning, utvisning, eksklusjon: Man blir avvist på grensen, utvist fra et land, ekskludert fra et parti.

Bevilgning, bevilling: En bevilgning er et pengebeløp. En bevilling er en tillatelse, f.eks. til å skjenke brennevin eller praktisere som advokat (i stedet for bevilling kan du gjerne skrive løyve).

Drept, henrettet, omkomme, miste livet: Man blir drept av en drapsmann, drept i krigen, henrettet etter statsmyndighetens ordre/dom (ikke etter beslutning i for eksempel en terroristorganisasjon, som derimot kan likvidere sine gisler), man mister livet eller omkommer i en ulykke.

Forfordele betyr å bli tildelt for lite, altså mindre enn man har rett til – ikke omvendt! Siden mange bruker det feil, er det et godt råd å finne et annet uttrykk.

Kommisjonær – brukes om for eksempel tippekommisjonærer.

Kommissær – brukes om FNs høykommissærer og medlemmer av kommisjoner.

Mistenkelig/mistenksom, en person kan virke mistenkelig på andre, mens en selv er mistenksom overfor andre.

Oppsigelse, avskjed: Oppsagt blir man ved innskrenkninger og konkurser. En oppsigelse gjelder altså ikke personlige forhold, men forhold i bedriften. Avskjed får man hvis man har gjort seg skyldig i tillitsbrudd eller brudd på arbeidsreglementet. ”Få sparken” er et negativt ladet uttrykk som bare bør brukes i forbindelse med avskjed, ikke ved oppsigelser.

Sjanse, risiko, mulighet: Sjanse er en positiv mulighet, risiko det motsatte, mens ordet mulighet er det nøytrale begrepet. Følgende er altså selvmotsigende: ”Sjansene for at forsøket mislykkes, er store.” Det skal hete: Risikoen for at…

Sjef: En sjefsekretær er sjef for sekretærene, mens sjefssekretæren er sjefens sekretær.

Sjelden/sjeldent har ulik betydning: Han er sjelden høflig (nesten aldri), mens hun er sjeldent høflig (usedvanlig, overmåte). Sjeldent er gradsadverb, sjelden er adjektiv eller adverb.

Skadd, såret: Man blir skadd i en ulykke, men såret i krigen.

Skamros: overdreven eller ufortjent ros.

 Ord som ofte skrives galt

Behørig – ikke ”behørlig” (betyr omtrent det samme som tilbørlig)

Falby – ikke ”fallby” (av ”å by til fals”; å tilby noe rimelig).

Forholdsregel – ikke ”forhåndsregel”.

Hovedsakelig – med e, men saklig/usaklig uten e.

Innforstått med – ikke ”inneforstått med”.

Lemfeldig – ikke ”lempfeldig”.

Luven – ikke ”lurven” (”ta luven fra noe”, dvs. stille noe i skyggen)

Medier, mediene – ikke ”media” (også i sammenstillinger som mediedebatt).

Medlemskap – ikke ”medlemsskap”.

Nitid – ikke ”nitidig”.

Potensial – ikke ”potensiale”.

Prinsipiell med enkel p, men prinsipp med to p-er.

Rettssak – ikke ”rettsak”.

Ritual – ikke ”rituale”.

Sant å si – ikke ”sant og si”.

Satellitt

Sjefredaktør – ikke ”sjefsredaktør”.

Slalåm – ikke ”slalom”.

Så å si – ikke ”så og si”.

Tilbakeholden – ikke ”tilbakeholdende”.

Tillitvekkende – ikke ”tillitsvekkende” (som får motsatt betydning).

Tunnel

Underholdsbidrag – ikke ”underholdningsbidrag”.

Vakuum – ikke ”vakum”.

Verken –  ikke ”hverken”.

Å lykkes bøyes slik: Lykkes – lyktes – har lyktes.

Å slåss bøyes slik: Jeg slåss nå, jeg sloss i går, jeg har slåss.

Å synes bøyes slik: Syns – syntes – har syntes.

 Smør på flesk

”Borteliminere” er smør på flesk. Det heter å eliminere, ikke å ”eliminere bort”.

”Årsaken skyldes” er like galt. Det heter årsaken er eller ulykken skyldes.

Det heter beslutte eller bestemme seg for – ikke beslutte seg for”.

Det heter utarte (til) – ikke ”utarte seg (til)”.

Det heter for lenge siden, ikke ”for lang tid tilbake”.

Det heter høyere temperaturer – ikke ”varmere temperaturer”.