Ordsammensetninger

Samskriving er hovedregelen

I norsk er hovedregelen samskriving (fjellvettregler, markedsføringskonsulent, sciencefictionfilm). I ukurante sammenstillinger (gågate-utstilling), eller hvis det er nødvendig for å markere hvordan ordet skal leses og forstås (bre-is), bruker vi bindestrek. Bindestreken skal altså være motivert. Å skrive ”binde-strek” er en uting.

I engelsk er regelen motsatt: hvert ord skrives for seg, og denne skrivemåten er i ferd med å smitte over på norsk. Lamb chops betyr lammekoteletter, ikke ”lamme koteletter”. Men den engelske måten å dele opp ordene på er blitt vanlig i mange norske organisasjonsnavn: Norges Bilsport Forbund, Norsk Personal Bemanning, Norsk Rasekatt Klubb.  Private organisasjoner kan skrive navnet sitt som de vil, og vi retter oss etter det når vi omtaler dem. Men i NTB-språket ellers følger vi regelen om samskriving.

Når er det riktig å bruke bindestrek?

Flerleddede navn: Ford Sierra-en, Unge Høyre-folk, Håkon Bleken-maleri

Forkortelser og tall:  SV-er, PC-en, 50-årsdag (eller femtiårsdag), 1800-tallet, 100-kroneseddel (eller hundrekroneseddel)

Sammensetning av sidestilte ord: tur-retur, dansk-norsk

Lengre sammensetninger: berg-og-dal-bane, front-mot-front-kollisjon, ti-på-topp-liste, olje-for-mat-programmet

Bindestrek som erstatningstegn: hjerte- og karsykdommer, hagebord og -benker

Ett eller to ord?

Noen faste uttrykk får forskjellig betydning avhengig av om de skrives med eller uten mellomrom:

alt for (hun gjør alt for ham) – altfor (altfor mye)

bort imot (retning) – bortimot (nesten, cirka)

en gang (det var en gang) – engang (ikke engang du)

en hver (de fikk en hver) – enhver (alle og enhver)

etter som (tiden gikk) – ettersom (fordi)

fram på (fram på sommeren) – frampå (være frampå)

i følge (med) – ifølge (i henhold til)

inn i (gå inn i stua) – inni (= inne i)

inn til (gå inn til) – inntil (inntil 50 kr)

like til (helt til) – liketil (grei)

opp til (gå opp til) – opptil (opptil 20 år)

over alt (over alt annet) – overalt (alle steder)

over hodet (genser over hodet) – overhodet (i det hele tatt)

ut over (rammen for lønnsoppgjøret) – utover (havet)

Usikker? Her følger en liste over ord vi ofte er usikre på om skal være samskrevet eller ikke:

av sted

en del (noen stykker)

ethvert, enhver (noen og enhver)

etter hvert

fordi

for lengst

for så vidt

for øvrig

i alt

iallfall eller i alle fall

iblant

i dag, i kveld, i går, i morgen, i fjor, i år

idet

ifra

i gang

igjennom

i hjel

i hvert fall

imens

imot

i stad

i stand

isteden eller i stedet

istedenfor eller i stedet for

i stykker

i så fall

i verk

kan hende

langt (i)fra

lite grann

noensinne

noen hver

om bord

om igjen

om lag

omsider

over bord

såframt eller såfremt

så menn

såpass

så sant

så vel (som)

så vidt

så visst

til lykke

til og med

til sammen

til stede

tvert imot

vær så god