Partier og institusjoner

Navnene på politiske partier i Sverige og Danmark oversettes ikke, men gjengis i originalversjon:

Moderaterna i Sverige, Socialistisk Folkeparti i Danmark

For partier i andre land oversetter vi vanligvis til norsk:

Sosialdemokratene i Tyskland, de franske gaullistene osv. Når vi først har forklart hvem de er, kan vi også bruke partienes egne forkortelser: De tyske fridemokratene (FDP) kan senere i samme tekst omtales kun som FDP.

Når vi oversetter direkte, får partinavnet stor forbokstav: På Republikanernes landsmøte i San Francisco.

Utenlandske regjeringssjefer omtales som statsminister NN. Det gjelder også den tyske regjeringssjefen, som altså ikke skal omtales som ”forbundskansler”.

Nasjonalforsamlingene i land der de politiske forholdene er godt kjent for norske lesere, omtales med sine særegne navn: Riksdagen i Sverige, Folketinget i Danmark, Alltinget på Island, Parlamentet i Storbritannia, Kongressen i USA. For andre land bruker vi betegnelsen nasjonalforsamlingen.

Når vi oversetter navn på utenlandske offentlige institusjoner, skal den norske versjonen følge norsk rettskrivning: The White House blir Det hvite hus, United Nations blir De forente nasjoner.