Sin/hans

Sin/sitt/sine, hans/hennes/deres

På norsk er det forskjell på ”han elsket sin kone” og ”han elsket hans kone”.

Engelsk har ikke denne forskjellen, jf. ”he loved his wife”. Her oppstår det lett forvirring.

Setningen ”Ungarn nektet Russland å fly over sitt territorium” kan misforstås. I slike tilfeller bør en skrive om for å få meningen presist fram: «Ungarn nektet Russland å fly over ungarsk territorium.»