Sitater

Sitater skal gjengis korrekt

Et sitat er en tilnærmet ordrett gjengivelse av det utsagn som refereres. Det markeres med sitatstrek.

Utsagn fra samme person som handler om samme tema og er falt ved samme anledning (intervju, pressekonferanse, debatt, foredrag etc.), kan redigeres sammen og siteres i sammenheng. Denne regelen må imidlertid praktiseres med skjønn og aktsomhet.

På samme måte kan journalisten utelate deler av et utsagn og likevel bruke sitatstrek. Her kommer også aktsomhet og skjønn inn i bildet. Sitatet må ikke gi annen mening enn den opprinnelige, selv om en del av det er redigert bort.

Delsitater i anførselstegn kan brukes når det uttrykkelig skal markeres at sitatet står for utsagnspersonens egen regning og vurdering (for eksempel hvis det kan være injurierende): Han kalte ministeren ”en drittsekk”.

Anførselstegn kan også brukes ved ordrette, direkte og korte utsagn som av en eller annen grunn skal markeres spesielt: ”Look to Norway”.

I NTBs utenrikssaker skal sitater i fremmedspråklig byråmateriale oversettes til godt og ledig norsk. Hvis sitatformen beholdes i den norske oversettelsen, må ordlyden ligge tett opp til originalen.

Sitering av smakløsheter

Vær kritisk når du gjengir smakløsheter. Om en illsint bonde sammenligner norsk rovdyrpolitikk med jødeforfølgelsene under krigen, er det slett ikke sikkert vi skal gjengi opphavsmannen ordrett.

Vær Varsom-plakaten har en bestemmelse om å beskytte folk mot seg selv. Det gjelder særlig folk som ikke er vant til å stå fram i massemedier. Av politikere, representanter for organisasjoner etc. forventer vi en større grad av bevissthet i valg av formuleringer. Men også her må vanlige etiske regler gjelde for å beskytte folk med personlige problemer. Intervjuer vi en advokat, politiker eller organisasjonsmann som f.eks. er åpenbart beruset, henger vi ikke vedkommende ut ved å gjengi tullprat.

Sitering av spørsmål

Når vi gjengir spørsmål i sitats form, skal det markeres med spørsmålstegn:

-Hvor langt er Høyre villig til å gå? spurte Skei Grande.

Hvis vi bruker anførselstegn, skal spørsmålstegnet stå innenfor anførselstegnene:

”Er ordføreren rasist?” sto det på plakatene.