Hva er forskjellen på stormflo og styrtflod?

Flash flood på engelsk blir innimellom oversatt feil. Det korrekte på norsk er styrtflod og ikke stormflo. Forskjellen er som følger:

Styrtflod: Plutselig og voldsom flom som følge av for eksempel mye regn. Uttrykkes brukes om elver og innsjøer. Varigheten er begrenset.

Stormflo: Sterk flo som skyldes værforhold, gjerne lavtrykk i kombinasjon med pålandsvind. Dette skaper store bølger av vann mot kysten.