Tall

Siffer eller bokstaver?

Tall opp til og med tolv skrives med bokstaver, deretter med siffer (altså tolv, men 13, 14 etc.).

Vi unngår å blande bokstaver og siffer innenfor en setning:  Barna var ni, elleve, tretten og nitten år gamle. Tolv-tretten personer.

Det første tallet bestemmer om vi bruker siffer eller bokstaver: Blant de 15 pågrepne var det 3 utlendinger. Det var tre utlendinger blant de femten pågrepne.

I forbindelse med kroner og prosent bruker vi bare siffer:  5,7 prosent, 5 kroner, 2 millioner kroner

Det samme gjelder enheter for lengde, vekt og hulmål:  3 meter, 7 kilo, 4 liter

Vi bruker gjerne bokstaver om omtrentlige størrelser, også når vi skriver om kroner og kilo: Rundt fem kroner, to-tre kilometer, flere tusen mennesker.

Brøkdeler opp til tideler angis med bokstaver: En tredel av befolkningen (ikke ”1/3 av befolkningen”).

Vi skriver en tredel, en firedel osv, ikke en tredjedel, fjerdedel osv.

Unngå å starte en setning et tall. Tall skrevet med bokstaver er lettere å lese. Skriv heller om slik at tallet kommer lenger ut i setningen, eller sett et avrundingsord foran, f.eks. rundt, vel, minst: Rundt 60 personer deltok i feiringen.

Titler kan imidlertid starte med tall: 18 personer omkom i boligbrann.

I uttrykk som 1,3 millioner bruker vi flertall av substantivet. Er første desimal 1, er det valgfritt: 0,1 milliard eller 0,1 milliarder.

Sammensetninger med tall

I sammensetninger er hovedregelen at vi skriver tallene med bokstaver, for eksempel femtiårsjubileum, hundrevis av personer, en gutt i tolvårsalderen.

Unngå uttrykk som flere titalls og mange titalls. Husk at titalls personer kan bety alt fra 20 til 90, men et titall personer er rundt ti.

Hvis det blir for langt og upraktisk å skrive tallet med bokstaver, bruker vi siffer og bindestrek: 175-årsjubileum, 1. mai-tale, 17. mai-tog.

Store tall

Store tall (over tre siffer) skrives med punktum mellom hvert tusen. Bruker du mellomrom i stedet for punktum, risikerer du at tallet deles ved linjeskift: 3.500, 3.500.000

For å markere desimaler bruker vi komma: 3,5 prosent.

(Merk at på engelsk er det omvendt: Komma brukes som skilletegn mellom hvert tusen, mens punktum markerer desimal.)

De internasjonale nyhetsbyråene bruker den amerikansk-engelske tellemåten:

billion på engelsk       = norsk milliard (9 nuller)

billion på norsk          = tusen milliarder (12 nuller)

trillion på engelsk       = norsk billion (12 nuller)

trillion på norsk         = million billioner (18 nuller)

 

Tidsangivelser

Klokkeslett skal angis slik:

Klokka 9.17

Presis klokka 15.30

Han kom hjem ved 9.30-tiden.

Politiet fikk melding like før klokka 5.

Datoer skal i løpende tekst skrives slik:  Kong Harald fylte 70 år 21. februar 2007.

Sportsresultater

I sportsmeldinger setter vi punktum mellom timer, minutter og sekunder (altså der man teller opp til 60), mens det brukes komma foran tideler/hundredeler/tusendeler. I lengder og poengsummer, der det bare er metriske verdier, brukes komma.

En vinnertid gjengis altså slik:

1.16,3 eller 1.16,38 (avhengig av om idretten/øvelsen regner med hundredeler eller ikke).

Odds skal skrives med komma, slik: 7,64.

Et resultat i hopp gjengis slik: 228,5 poeng, med lengdene (112,5-116,5).