Hang/hengte

Transitive og intransitive verb

Verbet å smelle kan bøyes på to måter i imperfektum (fortid):

Smalt er intransitivt, det vil si at verbet ikke tar objekt: Gud bedre som det smalt.

Smelte er transitivt og tar objekt: Han smelte ballen i mål.

Det følgende anbefales ikke, men kan illustrere poenget:

Redaktøren smelte til ferievikaren så det smalt.

 

Andre verb som bøyes ulikt avhengig av om de brukes transitivt eller intransitivt:

Brenne: Huset brant. I dag brente jeg alle de gamle brevene.

Henge: Lampa hang over bordet. Han hengte lampa på kroken.

Skvette: Jeg skvatt da det smalt. Han skvettet vann på gåsa.

Knekke: Stolbeinet knakk. Gutten knekte nøtta.

Merk at verbet å brekke ikke kan bøyes på samme måte som å knekke:

Det heter både ”greina brakk” og ”jenta brakk kosteskaftet”.